هتل‌ها

هتل‌ها

    هتل بین‌المللی پارس کرمان(★★★★★)

    هتل سنتی وکیل (۵ ستاره)(درحال احداث)

    هتل بام کرمان (ساخت در آینده)

    هتل جهانگردی(★★★★)

    هتل گواشیر(★★★)

    هتل اخوان(★★★)

    هتل امین(★★)

    هتل کرمان(★★)

    هتل ناز(★★)

    هتل هزار(★★)

    هتل صحرا(★)

    هتل آسمان(★)

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447