اهم اقدامات و فعالیتها

 

 

گزارش عملکرد امور سرمایه گذاری

- تهیه فرآیند و تعین مراحل جذب سرمایه گذاری و چگونگی تسهیل امور سرمایه گذاری و تصویب آن توسط شهردار محترم و نمایندگان امور سرمایه گذاری شورای شهر بررسی لازم در نیمه دوم سال 86 با برگزاری جلسات مختلف انجام پذیرفت و در تاریخ 86/11/14 سیکل مراحل جذب سرمایه گذاری به تصویب رسید و مجوز در نیمه دوم 87 مورد بازنگری و اصلاحات جزئی قرار گرفت .

- شناسایی و باز تعریف تعداد 83 پروژه اقتصادی شهرداری قابل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ارائه در مجامع همایشها و رسانه ها که شناسایی پروژه ها در طول 2 سال گذشته و با معرفی سرمایه گذاران یا سازمانها و مناطق مختلف شهرداری به معاونت برنامه ریزی صورت گرفته و باز تعریف پروژه ها هر 6 ماه یک بار .

- تهیه CD و بروشور و کتابچه توضیحات طرحهای قابل سرمایه گذاری شهرداری جهت ارائه به سرمایه گذاران در دوره های مختلف .

- انتشار 11 مرحله آگهی فراخوان اجرای طرحهای سرمایه گذاری ( کرمانشهر 85/10/18 - امید کرمان 87/2/31 – فراز کویر 87/2/29 - آسمان کرمان 87/3/7 –اسرار 87/3/7 – جمهوری اسلامی 87/3/23 – حدیث کرمان 87/4/2 - کرمانشهر 87/6/5 – استقامت 87/6/4 – آسمان کرمان 87/11/13 - گلبانگ آزادی 88/2/22 - فن آوران اطلاعات 88/2/22 – کرمان امروز 88/6/25 – تفاهم 88/6/25– تفاهم 88/11/10– آسمان کرمان 88/11/10 – امید کرمان 89/4/10 )

- حضور در نمایشگاههای شهرداریهای استان سال 85 و همایش سرمایه گذاری کیش در سال 86 ، 87 ، 88 و89 همچنین حضور در نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان کرمان در سال 87 و 88

- مذاکره با 82 گروه سرمایه گذار و ارائه طرحهای قابل سرمایه گذاری شهرداری به طور متوسط از تاریخ شروع به کار امور سرمایه گذاری از آبانماه 85 هر ماه با 2 گروه مذاکره شروع شده است .

- مذاکره و جذب 10گروه سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های شهرداری ( شرکت نمایشگاههای جنوب شرق – تکمیل و بهره برداری جایگاه CNG – ساخت پایانه مسافربری آدینه – ساخت مجموعه وکیل – احداث پارکینگ فتحعلیشاهی – پروژه گلستان یک در بلوار جمهوری – پروژه گلستان دو خیابان امام جمعه – بازسازی رستوران جنگل قائم – بهسازی آلاچیقهای پارک مطهری - احداث پل های عابر پیاده )

- برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذاران جذب شده جهت تسهیل و اجرایی شدن پروژه ها (ماهانه قریب 12 جلسه )

- برگزاری 10جلسه شورای تصویب طرحهای سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم و نمایندگان محترم شورای شهر در امور سرمایه گذاری

- برگزاری قریب 44 جلسه کمیسیون معماری جهت بررسی طرحهای ارائه شده سرمایه گذاران به طور متوسط قریب یک جلسه در ماه با حضور طراحان و نمایندگان سرمایه گذاران

- تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها وبرگزاری جلسه کمیسیون حقوقی با نمایندگان سرمایه گذاران و معاونین شهردار جهت بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بعد از توافق با سرمایه گذاران و بستن تفاهم نامه و طی مراحل مختلف سرمایه گذاری طبق چارت پیوست .

- برگزاری 12 جلسه جهت مشخص شدن وضعیت متره و مسائل فنی پروژه های توافق شده و آماده عقد قرارداد .

- هماهنگی با ادارات و سازمانهای مختلف خارج از شهرداری مانند ( مسکن و شهرسازی ، استانداری ، میراث فرهنگی و .... ) جهت تسهیل امورات سرمایه گذاری به طور مکرر بر اساس نیاز سرمایه گذار جهت تسریع در امور

- بازدید از پروژه های در دست اجرای سرمایه گذاران و بررسی مشکلات اجرایی پروژه ها تقریباً هر 3 ماه یک بار از پروژه های در دست اقدام بازدید به عمل می آید .

- نظارت بر پیش فروش واحدهای حاصل سرمایه گذاری و تنظیم صورتجلسات مربوطه .

- تهیه و تنظیم 16 تفاهم نامه با سرمایه گذاران برای طرحهای مختلف شهرداری

- تهیه و تنظیم 11 قرارداد جهت شروع به کار جهت پروژه های جذب شده

- تنظیم قریب 130 صورتجلسه جهت پیشبرد و رفع موانع و تسریع و تسهیل مراحل جذب سرمایه گذاری و شروع مراحل اجرایی پروژه ها

- تشکیل پرونده و مستندات و تهیه بانک اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری شهرداری .

 

 

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

 سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447