شرایط پذیرش

گروه
جنسیت
مدرک مورد نیاز
شرح وظایف
تعداد
ممیز
زن / مرد
حداقل فوق دیپلم ترجیحا عمران
برداشت اطلاعات میدانی
140
ورود اطلاعات به سیستم
زن
آشنایی با کامپوتر و آشنایی مقدماتی با اتوکد
ورود اطلاعات فرمهای ممیزی به سیستم
30

جهت ثبت نام ابتدا عضو سایت شوید. 

حداکثر یکبار ثبت نام نمائید .

جهت ثبت نام فایل اسکن صفحه اول شناسنامه ، مدرک تحصیلی ، کارت ملی ،عکس داوطلب الزامی است.

هر گونه اطلاع رسانی از طریق سایت و پست الکترونیکی داوطلب انجام می شو د.


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447