حضور شهردار کرمان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار تونی کرگ در موزه صنعتی