مراسم رونمایی از تابلوی بولوار آیت الله هاشمی رفسنجانی