حضور شهردار و جمعی از مدیران و پرسنل شهرداری در راهپیمایی 22 بهمن 1396