بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
بازدید شهردار کرمان از فرهنگسراهای سطح شهر
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447