فراخوان طرح ساماندهی سرویس مدارس

فراخوان عمومی (انتخاب پیمانکار واجد شرایط سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس)

به اطلاع می رساند کلیه موسسات، شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری می رساند شهرداری کرمان به منظور ساماندهی و بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی در ارتباط با سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس برای سال تحصیلی 99 98 دعوت به همکاری می نمایند.

متقاضیان می توانند تا تاریخ 97/11/25درخواست کتبی خود را به دبیرخانه سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمان واقع در انتهای خیابان امام خمینی (ره) نبش چهارراه 17 شهریور تحویل نمایند.

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه