آگهی مزایده فروش زمین (مزایده شماره 71)

آگهی مزايده فروش زمين (مزایده شماره 71 )

 

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از زمینهای خود به صورت نقد و اقساط از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد.لذا كليه متقاضيان شرکت در مزايده می توانند جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت املاک (به مدیریت املاک و مستغلات واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره 4) و دريافت اسناد از تاريخ 97/11/28لغايت 97/12/12به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 97/12/15به دبیرخانه شهرداری مرکز مراجعه نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 97/12/16انجام خواهد شد . در این مزایده امکان شرکت برای پیمانکاران و طلبکاران تا سقف سه میلیارد ریال فراهم می باشد و بیشتر از سه میلیارد ریال ، مابقی نقدا بایستی پرداخت گردد.لازم بذکر است کلیه شرایط مزایده  اعم از شرایط تضمین شرکت در مزایده ،مهلت پرداخت ، و شرایط پرداخت نقد و اقساط دراسناد مزایده و همچنین  روزنامه ندای وحدت مورخ 97/11/28همراه با لیست املاک و زمینها ذکر گردیده است .

لیست مشخصات املاک در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد .

                                                                                

                                                                                           مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه