تجهیز و راه‌اندازی بازارچه محله‌ای ابوذر

تجهیز و راه‌اندازی بازارچه محله‌ای ابوذر

مساحت کل بازارچۀ ابوذر که از مورخ 8/8/88 شروع  به فعالیت کرد، ۲۳۰۰ مترمربع و زیربنای آن ۴۰۰ مترمربع است.

این بازارچه مجدد با هزینۀ 20 میلیون تومان در سال 94 بازسازی شد و اکنون با 22 غرفه و عرضۀ اقلامی شامل میوه، مواد پرتئینی و لبنی و پوشاکی، فعال است.

چاپ