به‌سازی ورودی پارک باهنر (پارک جنگلی)

به‌سازی ورودی پارک باهنر (پارک جنگلی)

تعریض و ایجاد لاین کندروی واقع در سه‌راهی کشاورز، با تملک ملک اداره تحقیقات کشاورزی به متراژ 3350 مترمربع انجام شد.عملیات اجرای  پیاده‌راه در ورودی پارک شهید باهنر هم اکنون به پایان رسیده است و آب نمای این محدوده نیز به بهره برداری رسیده است.

هم‌چنین پارکینگ این مجموعه به متراژ 6000 مترمربع آسفالت و به بهره‌برداری رسیده است.

چاپ