اجرای پیاده راه سلامت (در حال اجرا )

اجرای پیاده راه سلامت (در حال اجرا )پروژه‌ی پیاده‌راه سلامت،در بولوار جمهوری‌اسلامی در حال احداث است .


پیاده‌راه سلامت در دو فاز اجرا می‌شود که فاز اول آن از ابتدای شهرک بانک صادرات در بولوار جمهوری‌اسلامی شهر کرمان آغاز  شده و تا ابتدای بولوار رضوان ادامه می‌یابد.
جدول‌گذاری فاز نخست این پروژه به پایان رسیده است، گفت: فاز دوم پیاده‌راه سلامت نیز از ابتدای بولوار رضوان آغاز شده و تا فرودگاه ادامه خواهد داشت.
عرض پیاده‌راه بولوار جمهوری‌اسلامی شش متر است و در این مسیر 7200 مترمربع پیاده‌روسازی خواهد شد.

چاپ