پارک طالقانی

منطقه:

4

مساحت(مترمربع):

1320

آدرس:

خیابان امام / ضلع جنوب شرقی

امکانات:

امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(سطل زباله)

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447