پارک شهید چمران

منطقه:

4

مساحت(مترمربع):

7242

آدرس:

بزرگراه امام / کوچه شماره 3

امکانات:

امکانات تفریحی و ورزشی:وسایل بازی شامل (پارالل، سرسره ، تاب). امکانات ورزشی شامل (زمین فوتبال) امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(مبلمان پارکی، سطل زباله )

 

چاپ