معرفی سرپرست های جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان های شهرداری

معرفی سرپرست‌های جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان‌های شهرداری

 

 

 

طی احکامی جداگانه سرپرست‌های جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان‌های شهرداری کرمان معرفی شدند.

 

به گزارش کرمان آنلاین، طی احکامی جداگانه از سوی معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان، محسن زمانی به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، فاطمه علیزاده به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، علی نورالهی به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند و احمدی به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان مدیریت آرامستان ها منصوب شدند.

 

 نجمه ابراهیمی نژاد

 

 

چاپ