همراهی و تعامل با حوزه های مختلف،بستر ساز رشد و توسعه شهر کرمان است

شهردار کرمان:

همراهی و تعامل با حوزه های مختلف،بستر ساز رشد و توسعه شهر کرمان است

 

شهردار کرمان،همراهی و تعامل با حوزه های مختلف را بسترساز رشد و توسعه شهر کرمان دانست.

سید مهران عالم زاده در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان،که معاون مالی و اقتصادی شهرداری نیز حضور داشت،خواستار تعامل و همکاری این دو نهاد بیشتر از گذشته،شد و گفت:لازم است که دستگاه های نظارتی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا شاهد اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف شهری باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مختلفی که در دوره اخیر در حوزه مدیریت شهری صورت گرفته است،افزود:خوشبختانه یکی از تفاوت های شهرداری در این دوره،همراهی و همدلی خوب شورای اسلامی شهر با شهرداری است که این تعامل خوب و سازنده،نقش مهمی در پیشبرد اهداف و ارتقاءکیفیت خدمات شهری ایفا می کند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های شهردار کرمان در راستای توسعه و عمران شهری،گفت:امیدواریم بتوانیم با همراهی و تعامل در حوزه های مختلف، گام های موثری در جهت توسعه و آبادانی شهر برداریم.

مریم ایرانمنش

چاپ