کاشت 4000 اصله درخت در جنگل قائم تا پایان سال جاری

کاشت 4000 اصله درخت در جنگل قائم تا پایان سال جاری

alt

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت 4000 اصله درخت در جنگل قائم تا پایان سال جاری خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه تاکنون 500 اصله درخت در مجموعه ی جنگل قائم کاشته شده است ، افزود : تا پایان سال جاری این تعداد به چهار هزار درخت افزایش می یابد.

وی گفت : این درخت ها از انواع سرو ،کاج تهران ،عناب تلخ و زبان گنجشک است که در اجرای طرح بازسازی مجموعه ی جنگل قائم در فضاهای خالی و هم چنین به جای درختان خشک شده ی این مجموعه کاشته می شوند.

چاپ