اجرای طرح ترافیکی در چهارراه ابوحامد

 

اجرای طرح ترافیکی در چهارراه ابوحامد

alt

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

شهردار منطقه ی یک از اجرای طرح ترافیکی در چهارراه ابوحامد خبر داد.

مهندس علی سعیدی با بیان اینکه اجرای طرح ترافیکی در چهارراه ابوحامد از اواسط شهریور ماه سال جاری آغاز شده است ، هدف از این اقدام را روان سازی و بهبود ترافیک ، نظم دهی و سهولت در عبور و مرور وسایل نقلیه در این چهارراه عنوان کرد.

وی اضافه کرد : عملیات تسطیح ، زیرسازی و جدول گذاری راست گرد ها انجام شده است و به زودی فرش موزاییک می شوند.

سعیدی همچنین از زیباسازی راست گردها درادامه ی اجرای  این طرح خبر داد.

 

چاپ