اتمام تقاطع هاي غير هم سطح از مهمترين اهداف شهرداري است

اتمام تقاطع هاي غير هم سطح از مهمترين اهداف شهرداري است

alt

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

شهردار كرمان گفت : اتمام تقاطع هاي غير هم سطح از مهمترين اهداف شهرداري است

مهندس ابوالقاسم سيف الهي صبح امروز در ديدار با معاونان ،شهرداران مناطق ،مديران عامل سازمان هاي تابعه شهرداري و جمعي از مديران ستادي گفت : اتمام تقاطع هاي غير هم سطح از مهمترين اقدامات شهرداري است.

وي در اين نشست كه در مجموعه ي جنگل قائم برگزار شد،ضمن ابراز خرسندي از برپايي نمايشگاه گل و گياه با كيفيت بسيار مطلوب ، از كليه ي مديران و دست اندركاران برپايي اين نمايشگاه تقدير و تشكر كرد.

وي ياداور شد:بخشي از هزينه هاي انجام شده در نمايشگاه گل و گياه متعلق به پارك مادر (محل برپايي نمايشگاه گل و گياه )و در راستاي ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي شهرداري بوده و صرفا جهت برپايي نمايشگاه هزينه نشده است.

وي بر كنترل جدي ضوابط و مقررات شهرداري تاكيد كرد و ادامه داد: تخلف در هر واحد و مجموعه ي شهرداري به هيچ عنوان پذيرفته نمي شود.

شهردار كرمان گفت :مديران بايد بر منابع داخلي شهرداري تكيه كنند و بودجه و درآمدها صرفا در جهت پيشبرد اهداف شهرداري هزينه شودو از صرف هزينه ها ي غير لازم و ضروري پرهيز نمايند.

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود بابيان اينكه جدول گذاري و لكه گيري معابر در دستور كار شهرداري قرار دارد ، خواستار هم كاري هر چه بيشتر شهرداران مناطق با سازمان عمران شد.

 

سيف الهي برتوجه جدي مديران شهرداري در پرداخت حقوق به موقع پرسنل كمافي السابق و هم چنين پرداخت ديون شركت هاي خدماتي وابسته به خصوص هزينه هاي پرسنل تاكيد كرد.

چاپ