تخفیف 50 درصدی شهرداری برای ساخت و ساز در بافت فرسوده

 

تخفیف 50 درصدی شهرداری برای ساخت و ساز در بافت فرسوده

alt

 سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان


شهرداری کرمان در صورت ساخت و ساز جدید در بافت های فرسوده، پروانه ساختمانی را با 50 درصد تخفیف به شهروندان ارائه می کند.
مهندس عسکری مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان گفت: در صورت وقوع منازل مسکونی در محدوده مصوب بافتهای فرسوده، شهرداری کرمان پروانه ساختمانی جهت ساخت و ساز جدید را با 50 درصد تخفیف به شهروندان ارائه می کند.
وی با اعلام خبر فوق افزود: همچنین در راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و محلی، تامین خدمات و ایجاد دسترسی در اینگونه مناطق، شهرداری به کمک و یاری شهروندان خواهد شتافت.

چاپ