اصلاح چارت سازمانی و ساماندهی سازمان‌های شهرداری در راستای ارایه خدمات مطلوب‌تر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:

اصلاح چارت سازمانی و ساماندهی سازمان‌های شهرداری در راستای ارایه خدمات مطلوب‌تر

 

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان گفت: نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایۀ هر سازمانی محسوب می‌شود.

به گزارش کرمان‌آنلاین، غلامرضا رجایی، اصلاح چارت سازمانی شهرداری را در راستای خدمت مطلوب‌تر به شهروندان دانست و با اشاره به جایگاه برنامه‌ریزی در سازمان‌ها گفت: برنامه‌ریزی، جایگاه مهمی در بهره‌وری دارد و به دستگاه اجرایی هویت می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان با بیان این‌که برخی اعتقاد دارند تعداد زیاد نیرو در یک سازمان، موجب بی‌برنامه‌گی می‌شود، گفت: در صورت وجود انضباط، برنامه‌ریزی و تعهد، کارها به شکل مطلوب پیش خواهد رفت.

رجایی افزود: اگر در یک مجموعه، برنامه‌ریزی و تقسیم کار وجود نداشته باشد، آن مجموعه به اهداف خود نخواهد رسید؛ بنابراین، قرار گرفتن افراد در جایگاه مناسب، موجب موفقیت هر مجموعه‌ای خواهد شد و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

وی همچنین از اصلاح چارت سازمانی و ساماندهی سازمان‌های شهرداری خبر داد و گفت: رضایت مردم از اقدامات انجام‌شده، هدف نهایی اصلاح چارت سازمانی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان افزود: ما به‌عنوان خدمت‌گذار این نظام، در مقابل مردم، تعهد اخلاقی، قانونی  و شرعی داریم.

 م.ج

چاپ