معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در جایگاه خودش قرار گرفته است

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان:
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در جایگاه خودش قرار گرفته است

 


معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان گفت: با اجرای چارت سازمانی جدید، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در جایگاه خودش قرار گرفته است.
به گزارش کرمان‌آنلاین، مریم ایلاقی حسینی با اشاره به اجرای چارت تشکیلاتی جدید معاونت معماری و شهرسازی و جابه‌جایی‌های اخیر در این معاونت گفت: با ابلاغ ساختار سازمانی جدید شهرداری، چارت سازمانی معاونت هم تغییر می‌کرد، اما به‌دلیل این‌که حوزه‌هایی که در این چارت تعریف شده بود، منطبق با وظایف معاونت معماری و شهرسازی نبود، دنبال کردیم تا چارت سازمانی این معاونت مجدد تغییر کند تا به جایگاه واقعی برسیم.
وی افزود: در چارت قبلی، مدیریت طرح تفضیلی داشتیم و عمدۀ تمرکز شهرسازی بر روی طرح تفضیلی بود و شهرسازی را با عنوان طرح تفضیلی می‌شناختند؛ درحالی‌که نیازهای ما در شهرسازی، بیشتری بود.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان با بیان این‌که در ساختار سازمانی جدید، تلاش کرده بودند تا حدی به این نیازها توجه کنند، گفت: اما همان ابتدا که چارت تشکیلاتی را به ما ابلاغ کردند، مشاهده کردیم هم‌چنان نیازهایی وجود دارد که در چارت دیده نشده است.
ایلاقی حسینی افزود: ازسوی دیگر، مدیریت‌هایی هم تعریف کرده بودند که با برخی واحدهای دیگر شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان تداخل داشت؛ به‌طور مثال مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت‌و‌سازها زیرمجموعه‌اش مسایل کنترل فنی داشت که با مسئولیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان تداخل پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: یا به‌طور مثال، در شهرداری‌های تهران و اصفهان، عمدۀ کنترل بر ساخت‌و‌ساز، در شهرداری انجام می‌شود و چارت را بر همین اساس تهیه کرده بودند، اما در کرمان، کنترل بر ساخت‌و‌ساز توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود؛ بنابراین، این موارد را با آقای دادگرپور، معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی وقت درمیان گذاشتیم تا به سازمان شهرداری‌ها اعلام کنند که این موارد در کرمان قابلیت اجرا ندارد.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان با بیان این‌که در چارت جدید، مدیریت شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری وجود دارد که زیرمجموعۀ این مدیریت، اداراتی وجود دارد که مسایل مختلف را دنبال می‌کنند، گفت: به‌طور مثال امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی، دفتر تدوین ضوابط و مقررات، اداره طرح‌های توسعه شهری و اداره حریم شهر، ازجمله ادارات این مدیریت است، اما هنوز یک سری ضعف‌ها داریم؛ به‌طور مثال در طراحی شهری، سیما و منظر شهری انجام می‌شود، اما در چارت تعریف نشده است.
ایلاقی حسینی افزود: همچنین با توجه به ابلاغ چارت سازمانی جدید، نیاز به یک نفر داشتیم که در تمام این ادارات کار کرده باشد، مسلط باشد و بتواند تمام این ادارات را مدیریت کنند؛ بنابراین، در ادامۀ جابه‌جایی که آقای شهردار در سطح مدیران مناطق انجام دادند، ما هم از این فرصت استفاده کردیم و ضمن یک‌سری جابه‌جایی در سطح معاونان مناطق، در معاونت شهرسازی هم مدیران مدیریت‌ها را انتخاب کردیم تا ساختار شهرسازی بر ساختار سازمانی منطبق شده و شکل بگیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان در عین حال بیان کرد: البته در دو سال گذشته هم، تمام کارها و تمام اموری که در شاخه‌های مختلف ارجاع می‌شد؛ ازجمله مسایل مربوط به بافت تاریخی، پروژه‌های طراحی شهری و سیما و منظر، انجام می‌شد.
ایلاقی حسینی افزود: به‌طور مثال در زمینۀ سیما و منظر، در دو سال گذشته همکاران ما زحمت زیادی کشیدند و نماینده شهرداری در کمیته ارتقای سیما و منظر شهری در اداره‌کل راه و شهرسازی بودند که در این کمیته، پیشنهادهای شهرداری را ارایه کردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این پیشنهادها جمع‌بندی شده و پس از تصویب، باید کمیته نما در شهرداری مرکز راه‌اندازی شود تا نماهای ساختمان‌ها را بررسی ‌کند.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان با اشاره به جابه‌جایی‌های اخیر در این معاونت گفت: با این اتفاقات و جابه‌جایی‌ها، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری می‌تواند در جایگاه خودش قرار بگیرد و شاهد ارتقا در حوزه‌های مربوط به این حوزه در سطح شهر باشیم.

 

 

چاپ