رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز، مهم‌ترین وظیفۀ کمیسیون ماده 100 شهرداری

رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز، مهم‌ترین وظیفۀ کمیسیون ماده 100 شهرداری

 

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان، مهم‌ترین وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی دانست.

به گزارش کرمان‌آنلاین، علی نیک‌طبع گفت: اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی ‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی ساخت‌و‌ساز در محدوده یا حریم شهرها، دارای ضابطه است که این ضوابط از یک‌سو جهت تأمین امنیت شهروندان و ازسوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ازجمله مهم‌ترین کمیسیون‌های شهرداری است که شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد و برای جلوگیری از تهدید حقوق مالکانه نیز، مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده 100 با 11 تبصره است.

نیک‌طبع با بیان این‌که این کمیسیون سه عضو اصلی متشکل از نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر دارد، گفت: کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان در حال حاضر با چهار شعبه فعالیت می‌کند.

وی این کمیسیون را یکی از مراجع اختصاصی شبه‌قضایی دانست و گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجعی است که به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر رسیدگی می‌کند.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان افزود: این کمیسیون، قدرت صدور آرای کیفری ندارد و باید در تمام آرای خود، مهلت قانونیِ اعتراض را ذکر کند.

نیک‌طبع کمیسیون ماده 100 را تنها اهرم اجرایی شهرداری در زمینۀ نظارت بر ساخت‌وساز و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شمرد و گفت: کمیسیون ماده 100 در شعب مختلف، مسئولیت صدور مجوز هرگونه قلع‌وقمع تأسیسات و بناهای خلاف مندرج در پروانه و یا بدون پروانه ساختمان و یا بقای ابنیه با تعیین جرائم مربوط و همچنین رسیدگی به آرای کمیسیون‌های بدوی را برعهده دارد.

وی با بیان این‌که سه تخلف عمدۀ احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، احداث بنای مازاد بر پروانه ساختمانی و استفاده از ملک برخلاف کاربری مجاز، در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: پس از تشکیل پروندۀ تخلفات ساختمانی در دبیرخانه کمیسیون، به ذی‌نفع اعلام می‌شود که ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند و پس از انقضای مدت ۱۰ روز، کمیسیون با حضور نماینده شهرداری که البته حق رأی ندارد و تنها برای ادای توضیح حاضر می‌شود، مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان افزود: طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی در محدودۀ شهر است.

نیک‌طبع ادامه داد: شهرداری‌ها، مجری طرح‌های توسعه شهری هستند و طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی واقع در محدودۀ حریم شهرها، قبل از هرگونه شروع عملیات ساختمانی و عمرانی، باید از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرند؛ بنابراین، طبق قانون به شهرداری‌ها اجازه داده شده که از ساخت‌وسازهای بدون پروانه ساختمانی یا خلاف پروانه ساختمانی جلوگیری کند.

وی بیان کرد: در صورت تخلف از عملیات ساختمانی -خواه خلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه ساختمانی- مراتب در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌شود تا به تخلفات ساختمانی رسیدگی شود؛ ضمن این‌که رسیدگی به تخطی از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ساختمان، جزو  وظایف اصلی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاست.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان افزود: بنابراین، هر یک از این تخلفات، در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مطرح و بررسی می‌شود.

نیک‌طبع ادامه داد: برای طرح موضوع در  کمیسیون ماده 100، پس از بازدید نهایی توسط مأموران شهرداری و تأیید گزارش تخلفات ساختمانی، تخلف در فرمی تحت عنوان فرم خلافی تنظیم و به کمیسیون ارسال می‌شود.

وی با بیان این‌که برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، شهرداری نقش شاکی را دارد و اعلام‌کنندۀ تخلف است، گفت: به مالک نیز ابلاغ می‌شود که ظرف 10 روز توضیحات خود را به‌صورت کتبی اعلام کند و پس از انقضای این مدت، کمیسیون با حضور اعضا نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان افزود: ملاک اعتبار در کمیسیون، رأی اکثریت است؛ ضمن این‌که آرای کمیسیون به مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 است و در صورت عدم اعتراض یا انقضای مدت اعتراض، قطعی خواهد بود.

نیک‌طبع با اشاره به این‌که وظیفه کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی است، گفت: اگر شخصی در حوزۀ ساخت‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد؛ بلکه فقط می‌تواند جلوی عملیات ساخت‌وساز را بگیرد و باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم بگیرد که با متخلف چه برخوردی صورت گیرد.

وی احداث بنا بدون پروانه ساختمانی (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا و تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز در کاربری غیرمرتبط را ازجمله تخلفاتی دانست که پروندۀ مربوط به آن‌ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان با بیان این‌که اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون بدوی وجود داشته باشد، باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود، گفت: تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و قابل اجراست، اما این‌که این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی‌توان به آن اعتراض کرد؛ بنابراین، اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نیست، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

نیک‌طبع ضمن اشاره به عملکرد این کمیسیون در سال گذشته گفت: طی سال گذشته 5439 پرونده به چهار شعبۀ این کمیسیون وارد شده است.

وی با بیان این‌که از سال 97 نیز تعداد 285 پرونده باقی‌مانده بود، گفت: تاکنون، تعداد 5643 پرونده مختومه شده و 81 پرونده نیز جهت بررسی در سال 99 باقی‌مانده است. 

م.ا

   

چاپ