برپايي ستاد بارندگي در شهرداري منطقه چهار

 

برپايي ستاد بارندگي در شهرداري منطقه چهار

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري

صبح امروز ستاد بارندگي در شهرداري منطقه چهار برگزار شد.

شهردار منطقه چهار در اين نشست كه با حضور جانشين معاون خدمات شهري شهرداري ،مديران عامل سازمان هاي موتوري و آتش نشاني ، نماينده سازمان پارك ها و فضاي سبز و جمعي از معاونان شهرداري اين منطقه حضور داشتند ، با بيان اينكه خوشبختانه هم كاري و تعامل بين واحدهاي مختلف شهرداري بسيار خوب است ، افزود : اين تعامل و همكاري باعث شده است كه كارها با سرعت بيشتري انجام شود.

خدادادي با بيان اينكه اين ستاد با هدف آمادگي بيشتر اين شهرداري در زمان بارندگي ،رفع مشكل آبگرفتگي معابر و هدايت آبهاي سطحي در زمان بارندگي تشكيل شده است ، خواستار همكاري هرچه بيشتر مديران واحد هاي مختلف شهرداري با اين منطقه در زمان بارندگي شد.

درادامه مديران حاضر در اين نشست آمادگي خود را جهت همكاري با اين منطقه اعلام كردند  وجانشين معاون خدمات شهري شهرداري جهت حفر 10 حلقه چاه ، مديرعامل سازمان موتوري در ارائه ي شن و نمك جهت رفع مشكل يخبندان پل فجر و پژوهش در زمان بارندگي و مديرعامل سازمان آتش نشاني در جهت جمع آوري آبهاي باران در مقابل منازل فاقد شيب در زمان بارندگي قول مساعد دادند با اين منطقه همكاري كنند.

 

 

چاپ