اجرای عملیات زیرسازی مدارهای آرامستان جدید

اجرای عملیات زیرسازی مدارهای آرامستان جدید

alt

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از اجرای عملیات زیرسازی مدارهای دایره ای آرامستان جدید شهر کرمان خبر داد.

ایرج رحمانی با بیان اینکه عملیات زیرسازی مداردایره ای شماره دو آرامستان جدید (بوستان بهشت ) که گلبرگ های آرامستان در دو طرف آن قرار گرفته می گیرد هم اکنون به پایان رسیده است ، افزود : عملیات زیرسازی مدار دایره ای شماره یک نیز هم اکنون پیشرفت 20 درصدی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، اجرای این عملیا ت به زودی به پایان می رسد.

چاپ