اجرای طرح مشارکت سبز درمناطق چهارگانه شهرداریاجرای طرح مشارکت سبز درمناطق چهارگانه شهرداری

alt

سرویس خبر:اداره روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمان

مدیر دفتر همیاری ومشارکتهای مردمی شهرداری کرمان از اجرای طرح مشارکت سبز توسط سازمان پارکها وفضای سبز طی هفته گذشته در مناطق چهار گانه شهرداری خبرداد.محمد مهدی موحدی انجام عملیات پاکسازی و وجین علفهای هرزدرقسمت گلکاری های اطراف گنبد جبلیه را از اقدامات صورت گرفته در منطقه یک برشمرد وگفت:انجام عملیات تسطیح ماسه بادی در بزرگراه شمالی حدفاصل بلوار شیراز وبلوار 24 آذر نیز از جمله اقداماتی است که در قالب طرح مشارکت سبز در منطقه دو صورت گرفته است. وی در ادامه انجام عملیات تسطیح خاک در بلوار 24 مهر را از فعالیتهای صورت گرفته در منطقه سه عنوان وتصریح کرد:همچنین انجام عملیات لایروبی در میدان پژوهش از اقداماتی است که طی هفته گذشته در منطقه چهار صورت گرفته است.


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447