شفاف‌سازی نحوۀ تخصیص بودجۀ شهرداری با بودجه‌ریزی عملکردی محقق شده است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد:
شفاف‌سازی نحوۀ تخصیص بودجۀ شهرداری با بودجه‌ریزی عملکردی محقق شده است

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان گفت: براساس بودجه‌ریزی عملکردی که در این دوره از مدیریت شهری محقق شده، در حال حاضر، نحوۀ هزینه‌کرد بودجه و بهای تمام‌شدۀ تمام فعالیت‌های شهرداری قابل استخراج است.
به گزارش کرمان‌آنلاین، غلامرضا رجایی، در نشست «میز گفت‌وگو»، با بیان اینکه در گذشته، هر کاری که در شهرداری انجام می‌شد، به‌عنوان هزینه تلقی می‌کردند، به تلاش برای بودجه‌ریزی عملکردی در این دوره از مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به این معنی است که شهرداری و شورای شهر، درخصوص نحوۀ تخصیص و هزینه‌کرد منابع و بودجۀ شهرداری به شهروندان پاسخ‌گو باشند و شهروندان بدانند که منابع و امکانات شهرداری در چه موارد و پروژه‌هایی صرف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر و براساس بودجه‌ریزی عملکردی، بهای تمام‌شدۀ تمام فعالیت‌های شهرداری قابل استخراج است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان با اشاره به تغییر در نظام طبقه‌بندی بودجه و شفاف‌سازی دقیق درآمدها و هزینه‌های شهرداری در این دوره از مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: در ساختار جدید بودجه، اقدامات عملیاتی و پشتیبانی شهرداری از هم تفکیک شده و مشخص است که شهرداری بابت مسایل پشتیبانی، خدماتی و ستادی و همچنین در بخش عملیاتی و اجرایی چه میزان هزینه کرده است.
رجایی، اقدام مثبت دیگر در زمینۀ اجرای بودجه را تدوین شیوه‌نامه‌ای برای تخصیص بودجه بیان کرد و افزود: ‌در حال حاضر، بودجۀ شهرداری در کارگروه تخصیص بودجه، براساس شیوه‌نامه و منابعی که در اختیار است و با توجه به اولویت‌ها و اهداف شهرداری، تخصیص داده می‌شود و به این ترتیب، شاهد توزیع عادلانۀ بودجه در حوزه‌های مختلف و به تناسب نیاز مناطق و سازمان‌های زیرمجموعۀ شهرداری هستیم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، شهرداری از سیستم‌های نرم‌افزاری جزیره‌ای در زمینۀ خزانه‌داری، حسابداری و تأمین اعتبار و اموال استفاده می‌کرد، افزود: از ابتدای سال‌جاری، سیستم نظام جامع اداری و مالی با همکاری سازمان فاوا و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، متشکل از 18 زیرسیستم ازجمله حسابداری، خزانه، بودجه، اعتبارات، حقوق و دستمزد و کارگزینی، راه‌اندازی شد که نقش مهمی در نظم‌بخشی به امور مربوط داشته است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان با اشاره به اینکه پیش از این، در زمان تغییر مدیریت شهری، مشخص نبود که شهرداری چه میزان بدهی و مطالبات دارد، خاطرنشان کرد: در این دوره از مدیریت شهری در راستای شفاف‌سازی و تغییر ساختار بودجه‌ریزی، تلاش کردیم میزان بدهی و بستانکاری شهرداری، مشخص و قابل ارائه باشد و در حال حاضر این مهم محقق شده است.
لازم به ذکر است، «میز گفت‌وگو» ویژۀ شرح مفصل فعالیت‌ها و خدمات معاونت‌های شهرداری، شهرداری‌های مناطق و مدیران شهرداری، با حضور کارشناسان و خبرنگاران واحد ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری و نشریۀ «کرمان‌شهر» برگزار می‌شود.

چاپ