رفع تصرف از بیش از یک‌ونیم هکتار اراضی دولتی از دست زمین‌خواران

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان خبر داد:
رفع تصرف از بیش از یک‌ونیم هکتار اراضی دولتی از دست زمین‌خواران

 

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان، از رفع تصرف بیش از یک‌ونیم هکتار از اراضی دولتی در منطقه سه از دست زمین‌خواران خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، سیدمرتضی حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی دولتی در محدودۀ منطقه سه شهری قرار دارد، افزود: به همت معاونت خدمات شهری منطقه سه، بیش از یک‌ونیم هکتار از اراضی دولتی واقع در روستای «شیشه‌گر» (پلاک 2975 ) که توسط زمین‌خواران و افراد سودجو محصور شده بود، با حکم قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی، آزاد و رفع تصرف شد.
وی بیان کرد: برای جلوگیری از اقدامات سودجویان، اطراف 10 هکتار از اراضی دولتی حصارکشی شد و همچنین اطراف 100 هکتار از این اراضی، کانال‌کشی و خاکریز ایجاد شد.
شهردار منطقه سه کرمان، از گشت 24 ساعتۀ نیروهای واحد اجرائیات منطقه سه در محدودۀ اراضی دولتی و حاشیۀ شهر خبر داد و افزود: نیروهای اجرائیات منطقه سه در صورت مشاهدۀ هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و ساخت آلونک، با حکم قضایی نسبت به تخریب اقدام می‌کنند.
حسینی با تأکید بر اینکه برای حفظ و نگهداری اراضی دولتی نیازمند همکاری نهادهای مربوط هستیم، خاطرنشان کرد: در صورت همکاری نهادهای مختلف، می‌توانیم به‌سرعت نسبت به حصارکشی اطراف تمام زمین‌های دولتی در این منطقه اقدام کنیم.

چاپ