کاشت بیش از 970 هزار نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان

در نیمه اول آذرماه سال جاری انجام شد:

کاشت بیش از 970 هزار نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان

alt

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت بیش از 970 هزار نهال فصلی در شهر کرمان در نیمه اول آذرماه سال جاری خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه در نیمه اول آذرماه سال جاری بیش از 970 هزار نهال فصلی شامل بنفشه و کلم در نقاط مختلف شهر کرمان کاشته شد ، از وچین 72 هزار مترمربع علف هرز در شهر کرمان خبر داد.

وی ضمن اشاره به لایه روبی 24 هزارمترمربع از جوی های شهر کرمان ،گفت :در مدت یاد شده هم چنین 4 هزار درخت و درختچه در نقاط مختلف شهر کرمان کاشته شده است.


چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447