برگزاری نخستین دورۀ آموزشی «آشنایی با اصول نوین و الزامات سیستم مدیریت کیفیت» در شهرداری کرمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایۀ انسانی شهرداری کرمان خبر داد:
برگزاری نخستین دورۀ آموزشی «آشنایی با اصول نوین و الزامات سیستم مدیریت کیفیت» در شهرداری کرمان


 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایۀ انسانی شهرداری کرمان گفت: نخستین دورۀ آموزشی «آشنایی با اصول نوین و الزامات سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین‌المللی ایزو 9001 ویرایش 2015» ویژۀ مدیران و کارشناسان شهرداری کرمان، از امروز بیست‌ونهم شهریورماه به مدت سه روز برگزار می‌شود.
 
به گزارش کرمان‌آنلاین، علی سعیدی افزود: هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی، شناسایی فرایندها و فعالیت‌های شهرداری، بهبود روش‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و پرسنل شهرداری است.
وی ادامه داد: دورۀ آموزشی «آشنایی با اصول نوین و الزامات سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین‌المللی ایزو 9001 ویرایش 2015» در سطح مدیران عالی و معاونان شهرداری، شهرداران مناطق و معاونان آنها، مدیران میانی و پرسنل شهرداری کرمان و با هدف بهبود فرایندها و نظام مدیریتی در شهرداری کرمان با همکاری مشاور طرح «خانۀ کیفیت کرمان» برگزار می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایۀ انسانی شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: نخستین دورۀ آموزشی «آشنایی با اصول نوین و الزامات سیستم مدیریت کیفیت شهرداری کرمان» از امروز، بیست‌ونهم شهریورماه آغاز شده و تا سی‌ویکم شهریورماه در سالن «سادات» ادامه خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایۀ انسانی شهرداری کرمان بیان کرد: در این دورۀ آموزشی سه‌روزه، مباحثی ازجمله اصول و مبانی مدیریت فرایند(BPM)، بررسی اصول نوین مدیریت کیفیت و تشریح بندهای ده‌گانه استانداردISO 9001:2105 شامل دامنه کاربرد، سازمان و ذی‌نفعان، رهبری و مسئولیت‌ها، طرح‌ریزی شامل اقداماتی برای تعیین ریسک‌ها و فرصت‌ها، تعیین اهداف و مدیریت تغییرات، منابع و ارتباطات، عملیات شامل ارتباط با مشتری، طراحی و توسعه خدمات، پایش، اندازه‌گیری‌، تحلیل و ارزیابی، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت، آموزش داده می‌شود.

چاپ