از فعالیت‌های سلامت شهروندی حمایت می‌کنیم

معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان:
از فعالیت‌های سلامت شهروندی حمایت می‌کنیم

 

معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، بر ایجاد زمینه‌های تفریحی-سلامتی برای تمام شهروندان در تمام محله‌ها تأکید کرد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، عبدالرضا شیخ‌شعاعی در دیدار با مسئولان هیأت ورزش‌های همگانی، ضمن استقبال از طرح‌های ورزشی با هدف افزایش سلامت شهروندان گفت: از فعالیت‌های سلامت شهروندی، ازجمله بازی‌های کودکان و آزمون‌های سلامت و سایر طرح‌های هیأت ورزش‌های همگانی، حمایت خواهیم کرد.
امیر جعفری، رییس هیأت ورزش‌های همگانی نیز در این جلسه در مورد طرح‌های هیأت ورزش‌های همگانی در زمینۀ سنجش سلامت شهروندان، طراحی پیاده‌راه برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، توجه ویژه به ورزش کودکان وغیره توضیح داد و گفت: هیأت ورزش‌های همگانی و شهرداری کرمان در زمینۀ توجه به ورزش خانواده‌ها و محله‌ها، اهداف مشترکی دارند که با همکاری این دو نهاد، می‌تواند به نتایج مؤثر و مثبتی در سطح شهر منجر شود.

چاپ