ضرورت ثبت‌نام مالکان و رانندگان ناوگان دیزلی در سامانه «سیپاد»

ضرورت ثبت‌نام مالکان و رانندگان ناوگان دیزلی در سامانه «سیپاد»

مالکان و رانندگان ناوگان دیزلی درون‌شهری برای نصب دستگاه موقعیت‌یاب به ‌سامانه «سیپاد» مراجعه و ثبت‌نام کنند.

 

به‌گزارش کرنا، با توجه به دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مبنی بر تجهیز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر (ناوگان دیزلی) به‌سامانه «سیپاد»، مالکان ناوگان مذکور، موظف‌اند با مراجعه به درگاه اینترنتی سیپاد به ‌نشانی www.sipaad.ir نسبت به ثبت‌نام دستگاه هوشمند موقعیت‌یاب «سیپاد» بر روی خودروی فعال خود اقدام کنند.

شایان ذکر است؛ از این به‌بعد سهمیه سوخت براساس پیمایش به خودروهای دارای سامانه «سیپاد» تعلق خواهد گرفت و در صورت عدم نصب دستگاه «سیپاد»، کسر سهمیه سوخت، و دیگر  عواقب ناشی از آن، برعهده مالک خودرو خواهد بود.

چاپ