صدور مجوز تطبیق وضع 461 نیروی قراردادی شهرداری کرمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:

صدور مجوز تطبیق وضع 461 نیروی قراردادی شهرداری کرمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان، از صدور مجوز تطبیق وضع 461 نیروی قراردادی شهرداری کرمان توسط کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان در ماه جاری خبر داد.

 

به گزارش کِرنا، وحید خطیبی، با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه در کارکنان شهرداری به‌دلیل خدمت‌رسانی مستمر این قشر به شهروندان گفت: ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ در جهت ایجاد انگیزه و ارائه خدمات مطلوب‌تر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با اشاره به تبدیل وضعیت 461 نیروی شهرداری از قراردادی به تطبیق وضع گفت: طی پنج سال گذشته به‌دلایل مختلف تغییر نوع قرارداد این نیروها به تعویق افتاده است.

وی افزود: درصدد هستیم فرایند ارتقای گروه و اعطای امتیازات استخدامی کارکنان شهرداری کرمان به‌سرعت انجام شود.

چاپ