احداث تقاطع های غیر همسطح کرمان روند مناسبی دارد


احداث تقاطع های غیر همسطح کرمان روند مناسبی دارد

alt

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان گفت:روند احداث تقاطع های غیر همسطح در شهر کرمان روند مناسبی دارد.

مهندس اسلامی افزود:در حال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه جوپاری به 93 درصد رسیده است.

وی با اشاره بر اهمیت و ضرورت ایجاد تقاطع های غیر همسطح و تسریع در روند احداث آنها،افزود:به طور کلی ایجاد تقاطع های غیر همسطح در روان سازی و بهبود وضعیت ترافیک ،تسهیل در امر عبور و مرور و ایمنی در تردد نقش موثری دارد از این رو تسریع در احداث این تقاطع ها لازم و ضروری است.

وی ادامه داد:شهرداری در راستای خدمات رسانی به شهروندان و کسب رضایت آنها تلاش کرده است تا اقدامات عمرانی را به نحو احسن انجام دهد.

اسلامی تصریح کرد:امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از تقاطع های غیر همسطح در شهر کرمان باشیم.

چاپ