تمدید ارائه ی مدارک بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری تا 25 اردیبهشت ماه امسال

تمدید  ارائه ی مدارک بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری تا 25 اردیبهشت ماه  امسال

alt

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

معاون مالی اداری شهرداری کرمان  ازتمدید مهلت ارائه ی مدارک بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری تا 25 اردیبهشت ماه  سال جاری خبر داد.

محمد فروغی  با بیان اینکه بیمه رازی امسال برنده مناقصه بیمه ی تکمیلی شهرداری  شد وامسال  بیمه تکمیلی نیروهای شهرداری توسط این بیمه انجام می پذیرد ، ادامه داد: فرم بیمه تکمیلی از اوایل سال جدید بین واحد های مختلف شهرداری توزیع شده است و نیروهایی که تاکنون فرم خود را تحویل نداده اند تا پایان فروردین ماه سال جاری فرصت دارند  نسبت به این امر اقدام کنند.

وی اضافه کرد : طبق قرارداد شهرداری ، نیروها می توانند همسر ، فرزندان و پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود قرار دهند.چاپ