انتصاب مدیر عامل جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان

انتصاب مدیر عامل جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان

 

سرویس خبر : اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

طی حکمی از سوی مهندس سیف الهی شهردار کرمان ، آقای محمد دهقان به سمت مدیر عامل جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان منصوب شد.

 

 

دراین حکم آمده است : نظر به تخصص و تجارب ارزنده تان و به استناد ماده 22 اساس نامه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان ، به سمت مدیر عامل این سازمان منصوب می شوید ، امید است با حمایت و پشتیبانی خداوند متعال و همکاری پرسنل این سازمان در پیشبرد اهداف سازمان موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این آقای احمد نخعی مدیر عامل این سازمان بود که در این سمت به درجه بازنشستگی نائل گردید.

چاپ