اجراي طرح پاكسازي(137) درمناطق چهارگانه شهرداري

 

 

اجراي طرح پاكسازي(137) درمناطق چهارگانه شهرداري

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مدير دفتر همياري ومشاركتهاي مردمي شهرداري كرمان ازاجراي طرح پاكسازي (137) طي هفته گذشته درمناطق چهارگانه شهرداري خبرداد.محمد مهدي موحدي گفت:انجام عمليات بارگيري وحمل زباله به صورت پراكنده دربزرگراه شرقي،شستشوي جداول درميدان عاشورا،پاكسازي اطراف چهارچرخ هاي مخصوص حمل زباله به صورت سيار درسطح منطقه،بارگيري خاك نخاله وخاكروبه دركوچه گلبازخان،خيابان شهيد كامياب وكوچه هاي بلوار سيدي وبارگيري پس ماندهاي حاصل ازلايروبي درخيابان هاي طالقاني،هفده شهريور،دادبين سوم وبلوار شركت فرش ازجمله اقداماتي است كه درقالب طرح پاكسازي (137) درمنطقه يك صورت گرفته است.وي ادامه داد: عمليات پاكسازي دربزرگراه شمالي حدفاصل پل شهيد رجايي تاسه راه كوثر(كمربند سبز)،حذف علفهاي هرزدربلوار جمهوري اسلامي(حدفاصل ميدان آزادي تافرودگاه)،پاكسازي پياده روها دربلوار كوثر و پاكسازي باند برگشت جاده زرندي وبلوار آيت الله صدوقي حدفاصل پل راه آهن تا پل دور برگردان نيز از فعاليت هايي است كه طي هفته گذشته درمنطقه دو انجام شده است.موحدي افزود:همچنين انجام عمليات بارگيري خاك نخاله در چهاراه شيخ احمد كافي شمالي،انتهاي بلوار ابوالفضل(ع)،اطراف چهارچرخ هاي مخصوص حمل زباله دربلوارخبرنگار،عمليات جمع آوري شاخه هاي درختان هرس شده دربزرگراه ازچهاراه شهيد نيكزاد به طرف سه راه سيلو،كوچه شماره 4 خيابان گلدشت ،نبش كوچه 60 خيابان ميرزا آقاخان جنوبي ونبش كوچه 18 خيابان بهزاد از جمله اقدامات صورت گرفته در منطقه سه محسوب مي شود.وي انجام عمليات لايروبي دربلوار پيروزي،بوته زني دركمربند شرقي ازميدان بيرم آباد تا تخت درگاه قلي بيگ،پاكسازي حاشيه جاده ماهان وبلوار22 بهمن را ازاقدامات صورت گرفته درمنطقه چهارعنوان كرد.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447