اجراي بيش از 36 هزارمترمربع روكش آسفالت معابرشهركرمان

اجراي بيش از 36 هزارمترمربع روكش آسفالت معابرشهركرمان

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مديرعامل سازمان عمران شهرداري كرمان ازاجراي 36 هزار و166 متر مربع روكش آسفالت معابر شهر كرمان درتيرماه سالجاري خبرداد.ايرج رحماني با اشاره به عملكرد واحدهاي اجرايي وتوليدي اين سازمان درتير ماه سال جاري گفت:انجام 84 هزارو470 مترمربع زيرسازي معابر،عمليات خاكبرداري 17000 مترمكعب ازمعابروجدول گذاري 1765 متر ازمعابر ازجمله اقدامات اين سازمان در تير ماه سال جاري محسوب مي شود.وي در ادامه ازتوليد 4829 تن آسفالت توسط كارخانجات توليد آسفالت اين سازمان در تيرماه سالجاري خبرداد وافزود:توليد 70 هزارو767 قالب انواع جدول،927 مترمربع فرش پيورس،29 هزارو410 عدد آجرجاليز،1642 متر مربع كفپوش پرسي نيزاز اقداماتي است كه توسط اين سازمان درتير ماه سال جاري انجام شده است.رحماني تصريح كرد:همچنين بارگيري 60 هزارو314 تن شن مخلوط،اجراي 2100 متر خاكريز و43 هزارو783 تن توليدات تاسيسات سنگ شكن ازديگر اقدامات انجام شده توسط اين سازمان درسال جاري به شمار مي رود.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447