استقبال گسترده شهروندان از دوره هاي آموزشي فرهنگسراي كوثر شهرداري كرمان درايام تابستان

استقبال گسترده شهروندان از دوره هاي آموزشي فرهنگسراي كوثر شهرداري كرمان درايام تابستان

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مديرفرهنگسراي كوثرشهرداري كرمان ازاستقبال گسترده شهروندان كرماني ازدوره هاي آموزشي اين فرهنگسرا درايام تابستان خبرداد.

صفيه حسيني نژاد با اشاره به اينكه درتابستان سالجاري بيش از100 نوع كلاس آموزشي براي بانوان،كودكان ونوجوانان دراين فرهنگسرا درحال برگزاري است،گفت:برگزاري كلاس هاي روخواني وروانخواني قرآن،دوره هاي جديد آموزش بازيگري،نمايش خلاق،بازي ورياضي،حل مسئله،شطرنج واسكيت نيز ازجمله مواردي است كه براي غني سازي اوقات فراغت همشهريان درتابستان درنظر گرفته شده است.وي هدف ازبرپايي اين دور هاي آموزشي كه درطول سال نيزبراي علاقه مندان برپا مي شود،را شناخت وپرورش استعداد وتوانايي هاي جوانان وغني سازي اوقات فراغت آنها عنوان وتصريح كرد:اميدواريم بتوانيم با برگزاري اين دوره هاي آموزشي گامي در جهت ارتقاء سطح آگاهي وتوانمندسازي شهروندان برداريم.

چاپ