بازديد مديرعامل سازمان آتش نشاني از بازار كرمان

با هدف شناسايي نقاط حادثه خيز انجام پذيرفت :

 

                                     بازديد مديرعامل سازمان آتش نشاني از بازار كرمان

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

مدیر عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر كرمان با بيان اينكه در اين بازديد رئیس ایستگاه هاي آتش نشاني ،معاونت عملیات و مسئول آموزش وپیشگیری اين سازمان نيز حضور داشتند : افزود :اين بازديد با هدف  پیشگیری از آتش سوزی وبررسی طرح جامع ایمنی بازارانجام پذيرفت.

وي ادامه داد: در  این بازدید نقاط پرخطروحادثه خیزبازار نيز شناسایی ومستند سازی شد.  در پايان اين بازديد به دستور مدیرعامل اين سازمان مقرر گردید طرح پیشگیری از هر گونه  حوادث آتش سوزی وامداد ونجات تا چند روز آینده تهیه گردد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447