جلوگيري از 61 مورد ساخت و ساز غير مجاز در منطقه ي دو

در تيرماه سال جاري انجام شد:

جلوگيري از 61 مورد ساخت و ساز غير مجاز در منطقه ي دو

 

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

شهردار منطقه ي دو از جلوگيري از 61 مورد ساخت و ساز غير مجاز در منطقه ي دو در تيرماه سال جاري خبر داد.

مهندس علي ايلاقي ازرفع 170 مورد سد معبر مغازه ها در مدت ياد شده در اين منطقه خبر داد و به جمع آوري 70 متكدي در اين منطقه در تيرماه امسال اشاره كرد.

وي تنظيف خيابان ها و معابر اصلي و فرعي ،حمل 4150 تن نخاله هاي ساختماني و لايه روبي 95 هزار متر از جوي هاي سطح اين منطقه را از ديگر اقدامات انجام شده در مدت ياد شده عنوان كرد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447