اتمام عمليات زيرسازي محور كرمان زنگي آباد

اتمام عمليات زيرسازي محور كرمان زنگي آباد

سرويس خبر:اداره روابط عمومي واموربين الملل شهرداري كرمان

مديرعامل سازمان عمران شهرداري كرمان ازاتمام عمليات زيرسازي محور كرمان زنگي آباد به طول 2 كيلومترخبرداد.

ايرج رحماني با اشاره به اينكه عمليات زيرسازي اين محور از15 تيرماه سال جاري آغاز شده است،گفت:همچنين عمليات  خاكبرداري وخاكريزي مسير باحجمي بالغ بر40 هزارمترمكعب انجام شده است.

وي ادامه داد:عمليات جدول گذاري با 40 درصد پيشرفت فيزيكي نيز درحال انجام مي باشد وطي چند روز باقيمانده با اتمام عمليات جدول گذاري،اجراي آسفالت اين محور نيز آغاز مي شود.

رحماني ابراز اميدواري كرد:اين پروژه براساس برنامه زمان بندي انجام شود به بهره برداري برسد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447