مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:


اجرای شیوه‌نامه پسماند ساختمانی در مناطق چهارگانه

 
سرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان از تهیه و اجرای شیوه‌نامه پسماند ساختمانی در مناطق چهارگانه خبر داد.
محمدرضا قربانی با اشاره به برگزاری جلسات متناوب با شهردارهای مناطق در این باره گفت: بر اساس شیوه‌نامه مدون، خاک و نخاله ساختمانی بیش از یک متر مکعب، قبل از ساخت و ساز جمع‌آوری می‌شود.
وی با بیان این که شیوه‌نامه پسماند ساختمانی به استناد ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند تهیه شده، افزود: بر طبق مفاد این شیوه‌نامه، شهرداری‌ها موظفند نسبت به برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و اطلاع رسانی درباره پسماندهای ساختمانی اقدام کنند.
قربانی از صدور اخطار جمع‌آوری پسماند توسط کمیته اجرایی خبر داد و خاطرنشان کرد: پسماندهای ساختمانی را به سه سایت مشخص شده در کوهپایه، شرف‌آباد و سرآسیاب منتقل می‌کنند.
وی با اشاره به مراحل عضوگیری و صدور مجوز جمع‌آوری پسماندهای ساختمانی، گفت: هزینه جمع‌آوری و انتقال پسماندهای ساختمانی نیز بر اساس مصوبه شورای شهر دریافت می‌شود.


فاطمه آرا
 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447