مدیران شهرداری فرصت خدمت‌ به مردم را غنیمت بشمارند

شهردار کرمان تأکید کرد:


مدیران شهرداری فرصت خدمت‌ به مردم را غنیمت بشمارندسرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان
شهردار کرمان بر بهره‌وری و استفادۀ کامل از زمان توسط مدیران شهرداری تأکید کرد.
سیدمهران عالم‌زاده، در نشستی که به‌منظور معرفی علی نیک‌طبع، به‌عنوان سرپرست کمیسیون ماده صد شهرداری و علی زاده‌کافی، به‌عنوان مدیر امور هماهنگی مناطق شهرداری برگزار شد، با بیان این‌که مدیران شهرداری وقتی مسئولیت می‌پذیرند، باید وقت را غنیمت شمارند، گفت: هر کسی که مسئولیتی به‌عهده می‌گیرد، باید به‌صورت شبانه‌روزی کار کرده و نهایت بهره‌وری و استفاده را از وقت و زمان داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر احساس کنم مدیری سرعت و کارایی لازم را ندارد، در جهت افزایش بهره‌وری تغییراتی خواهیم داشت.
شهردار کرمان افزود: مدیران شهرداری باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه ارایه کنند تا براساس آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
عالم‌زاده با بیان این‌که شهرداری جایی است که مردم در آن خدمت واقعی را دریافت می‌کنند، گفت: هرچند که بضاعت شهرداری محدود است، اما جای کار در شهرداری زیاد است؛ بنابراین، همکاران باید نهایت بهره‌‌وری را از وقت داشته باشند تا در این دوره بتوانیم چند گام به جلو حرکت کنیم.
شهردار کرمان بر وحدت رویه در مناطق چهارگانه‌ی شهرداری نیز تأکید کرد و گفت: پس از ایجاد وحدت رویه در مناطق شهرداری، در حوزه‌ی هماهنگی بین مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌ها نیز باید ورود کنیم تا خروجی کار مناسب باشد.
عالم‌زاده ضمن تشکر از زحمات مهندس نیک‌طبع، در امور هماهنگی مناطق شهرداری، اظهار امیدواری کرد مهندس زاده‌کافی نیز در این حوزه با جدیت وارد شود.
شهردار کرمان از زحمات ایزدی، دبیر سابق کمیسیون ماده صد شهرداری هم تشکر کرد و گفت: در کمیسیون ماده صد، ضرورت دارد فرایند کار طوری باشد که هیچ‌کس اعمال سلیقه نکند و یا پرونده‌ها سلیقه‌ای به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده نشود.
عالم‌زاده افزود: در کمیسیون‌های ماده صد، آنچه رسیدگی می‌شود، حق مردم است؛ بنابراین، حتماً باید به این حوزه توجه ویژه بشود.
وی اظهار امیدواری کرد مهندس نیک‌طبع از اطالۀ رسیدگی پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده صد نیز جلوگیری کند.
در ادامه، علی نیک‌طبع، سرپرست کمیسیون ماده صد شهرداری کرمان، ضمن تشکر از حُسن اعتماد شهردار کرمان گفت: قطعاً آقای زاده‌کافی در امور هماهنگی مناطق موفق خواهند بود؛ ضمن این‌که در کمیسیون ماده صد، از تجارب مهندس ایزدی، دبیر سابق این کمیسیون، استفاده خواهم کرد.
علی زاده‌کافی، مدیر امور هماهنگی مناطق شهرداری نیز اظهار امیدواری کرد با استفاده از تجربیات مهندس نیک‌طبع، بتواند انتظارات شهردار کرمان را در این حوزه برآورده کند.
مریم ایلاقی حسینی، معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان نیز با اشاره به زحمات مهندس نیک‌طبع در زمینه‌ی ایجاد هماهنگی بین مناطق در حوزۀ شهرسازی گفت: مهندس نیک‌طبع در این حوزه مکاتبات و پیگیری زیادی کرد و کار به جاهای مطلوبی رسید.
وی از زحمات مهندس ایزدی، سرپرست سابق کمیسیون ماده صد تشکر کرد و گفت: در راستای بهبود فرایند کار، تغییر و تحول نیاز است که حضور مهندس نیک‌طبع در کمیسیون ماده صد، حتماً سازنده خواهد بود.
 
محمدرضا احمدی

 

چاپ