حضور شهردار کرمان در برنامه "هنر استان کرمان در آیینه نقد و نظر"


حضور  شهردار کرمان در برنامه "هنر استان کرمان در آیینه نقد و نظر"سرویس خبر: مدیریت ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرمان


شهردار کرمان در برنامه "هنر استان کرمان در آیینه نقد و نظر"حضور پیدا کرد.

سید مهران عالم زاده گفت: همان‌گونه که در منویات رهبر معظم انقلاب مکرر ذکر شده، معتقدم هنر بهترین زبان برای بیان مفاهیم بلند و متعالی انسانی است و باید از این ابزار ارزشمند به بهترین شکل بهره ببریم.

وی گفت:آماده هرگونه همکاری جدی و نظام‌مند با خانه هنرمندان استان هستم.

وی اظهار داشت: همکاری شهرداری و خانه هنرمندان استان می‌تواند با تایید شورای اسلامی شهر، به یک رویه دایمی و مستمر تبدیل شود و صرفاً وابسته به حضور مدیران فعلی نباشد.

 

چاپ