اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدند

با حکم شهردار کرمان؛


اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدندسرویس خبر: مدیریت ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرمان
در احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمان، اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدند.
سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان در احکامی جداگانه، دکتر وحید ستاری، دکتر مسعود ترکزاده و دکتر بهنام قوامی را به‌عنوان اعضای شورای سازمان و دکتر محمدمهدی فقیه را به‌عنوان عضو هیأت مدیرۀ سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی کرد.
در احکام شهردار کرمان خطاب به اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری آمده است:
«نظر به اهمیت و ضرورت فن‌آوری اطلاعات و گستره خدمات در حوزه ارتباطات و به جهت پیشبرد اهداف شهرداری کرمان در رسیدن به شهری شاداب، قابل سکونت برای حال و آینده و ایجاد محیط و زندگی هوشمند، نیازمند هم‌اندیشی و همکاری با فعالان و نخبگان حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است تا بتوانیم بستری مناسب و پویا جهت کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه اقتصادی شهر و شهرداری و هم‌چنین رضایت شهروندان ایجاد کنیم.
بی‌شک با توجه به تعهد، تجارب، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم، و به استناد ماده 5 فصل سوم اساس‌نامه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به موجب این حکم به سمت عضو شورا منصوب می‌نمایم.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سازمان در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی، بررسی و تأیید بودجه با رعایت بخش‌نامه بودجه، بررسی و تأیید صورت‌های مالی و سایر وظایف محوله در اساس‌نامه از اهم وظایف جنابعالی است.
امیدوارم با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف، موفق و مؤید باشید.
هم‌چنین در حکم شهردار کرمان خطاب به دکتر محمدمهدی فقیه، عضو هیأت مدیرۀ این سازمان آمده است:
«نظر به اهمیت و ضرورت فن‌آوری اطلاعات و گستره خدمات در حوزه ارتباطات و به جهت پیشبرد اهداف شهرداری کرمان در رسیدن به شهری شاداب، قابل سکونت برای حال و آینده و ایجاد محیط و زندگی هوشمند، نیازمند هم‌اندیشی و همکاری با فعالان و نخبگان حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است تا بتوانیم بستری مناسب و پویا جهت کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه اقتصادی شهر و شهرداری و هم‌چنین رضایت شهروندان ایجاد کنیم.
بی‌شک با توجه به تعهد، تجارب، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم، و به استناد ماده 7 فصل چهار اساس‌نامه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به موجب این حکم به سمت عضو هیأت مدیره منصوب می‌نمایم.
بررسی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سازمان در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و ارایه به شورای سازمان، بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری‌ها، ابلاغی توسط وزارت کشور و ارایه به شورای سازمان، تهیه صورت‌های مالی سالیانه و سایر گزارش‌های مالی تسلیمی سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان و هم‌چنین وظایف محوله در اساسنامه از اهم وظایف جنابعالی است.
امیدوارم با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف، موفق و مؤید باشید.


سیدمهران عالم‌زاده


شهردار کرمان و رییس شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

 

 

چاپ