بازدید کار شناس ارشد آتش نشانی تهران ازسازمان آتش نشانی کرمان

بازدید کار شناس ارشد آتش نشانی تهران ازسازمان آتش نشانی کرمان

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

روز گذشته  کار شناس ارشدسازمان  آتش نشانی تهران از سازمان آتش نشانی کرمان بازديد كرد.

اين بازديد كه به دعوت مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهر كرمان انجام شد ،  روز گذشته کار شناس ارشد سازمان آتش نشانی تهران از ایستگاههای  آتش نشانی کرمان بازدید کرد. هدف از این بازدید ارزیابی ایستگاهها وسطح علمی و توانايي پرسنل جهت ارتقائ سطح علمي و آموزشي و توانتيي سازمان انجام پذيرفت  .

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447