بازدید اعضای شورا و شهردار کرمان از روند به‌سازی و سامان‌دهی ورودی‌های شهر کرمان

بازدید اعضای شورا و شهردار کرمان از روند به‌سازی و سامان‌دهی ورودی‌های شهر کرمان

 


سرویس خبر: مدیریت ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرمان

روز گذشته تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به‌همراه شهردار کرمان، از روند اجرای پروژۀ سامان‌دهی و به‌سازی ورودی‌های شهر کرمان بازدید کردند.
در این بازدید که سیدمحمدرضا میرحسینی، حسین چناریان و منصور ایرانمنش، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان، محمدعلی قنبری، معاون حمل‌و‌نقل و امور زیربنایی شهردار و رضا خیاط‌زاده و محمدحسین مؤمنی، شهرداران مناطق یک و چهار شهر کرمان حضور داشتند، روند سامان‌دهی و به‌سازی ورودی‌های شهر کرمان از سمت جادۀ زرند، جادۀ ماهان و جادۀ باغین مورد بازدید قرار گرفت.

 

چاپ