اجراي عمليات آسفالت بولوار ابوالفضل

اجراي عمليات آسفالت بولوار ابوالفضل

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

معاون فني و عمراني شهردار از اجراي عمليات آسفالت بولوار ابوالفضل خبر داد.

مهندس محمد تقي اسلامي ضمن اشاره به آغاز اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بولوار ابوالفضل از اواسط مردادماه سال جاري ، افزود : اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت  از سه راهي ايثار تا مجموعه ي مسكن مهر  در اين محدوده هم اكنون به پايان رسيده است .
وي هدف از اين اقدام را تسريع در عبورو مرور شهروندان و بهسازي فضاي شهري عنوان كرد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447