پرداختن به موضوعات فرهنگی دغدغه شهرداری و شورای شهر است

شهردار کرمان:

پرداختن به موضوعات فرهنگی دغدغه شهرداری و شورای شهر است

 

شهردار کرمان گفت: شهرداری در دوره های مختلف در موضوعات فرهنگی مشارکت داشته و پرداختن به موضوعات فرهنگی در این دوره نیز مهم ترین دغدغه شهرداری و شورای شهر است.

 به گزارش کرمان آنلاین، سید مهران عالم زاده در سومین آیین بزرگداشت خواجوی کرمانی در دانشگاه فرهنگیان خواجه نصیر،افزود:من به عنوان شهردار کرمان عقیده دارم که فعالیت های اجتماعی و فرهنگی باید بیشتر باشد و پرداختن به موضوعات فرهنگی بهتر است مفرح و شادی آفرین باشد که من به عنوان شهردار این امر مهم را رسالت شهرداری می دانم.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه شهر مردم هستند،اظهار کرد:مفاخر و نخبگان سرمایه اجتماعی هر سرزمین هستند و ما نیز در کرمان نخبگان و مفاخری داریم که در سطح بین المللی شناخته شده هستند.

عالم زاده خاطر نشان کرد: بزرگداشت خواجو را رسالت و وظیفه خود می دانیم و از اندیشه سرای فردوسی در راستای پرداختن به موضوعات فرهنگی تشکر می کنیم که در راستای موضوعات فرهنگی در جامعه مشارکت فعال دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مفاخری چون خواجوی کرمانی باعث شده اند که کرمان در سطح بین المللی شناخته شود،وظیفه داریم که حق آنها را ادا کرده و برای پاسداشت آنها قدمی برداریم،چرا که آنها الگوی خوبی برای جامعه ایرانی هستند.

وی با تاکید براینکه مراسم و پاسداشت های فرهنگی باید از سوی تشکل ها و انجمن ها برگزار شود،افزود:ما به عنوان مسئول وظیفه داریم زمینه تسهیل این گونه مراسم ها را فراهم آوریم.

شهردار کرمان گفت: هویت ما مفاخر ماست و آنچه ما را از فرهنگ های دیگر متمایز می کند،موضوعات فرهنگی و اجتماعی است و ما می توانیم از این طریق هویت فرهنگی خود را در عصر ارتباطات از دیگران متمایز کنیم.

 

مهدیه جعفری

 

چاپ